Lav et forretningsmæssigt realitetstjek af dine it-initiativer – og undgå dyre fejltagelser

Lav et forretningsmæssigt realitetstjek af dine it-initiativer – og undgå dyre fejltagelser

Som konsulenter oplever vi alt for ofte, at godt tænkte initiativer fejler i mødet med organisationen. Det kan være svært på forhånd at vurdere, hvilke der vil lykkes, og hvilke der vil fejle. En god analyse kan hjælpe til at forstå it-initiativerne i forhold til den udviklingsretning, organisationen ønsker.
Derfor præsenterer vi i denne artikel en analysemodel, som kan hjælpe med på forhånd at identificere og forhindre de initiativer som i praksis vil være dømt til at fejle. Initiativer, som i to af vores cases endda har fået it-direktøren fyret.

Artiklen er skrevet af Peter Nørregaard.

Så lav dog en disruptionanalyse!

Så lav dog en disruptionanalyse!

Mange virksomhedsledere er bekymrede for, om deres nuværende forretningsmodel reelt er i fare for at blive digitalt disruptet af en konkurrent – eller af en virksomhed de slet ikke har set som en konkurrent – som er bedre end dem selv til at udnytte de nye digitale muligheder. Den gode nyhed er, at den bekymring rent faktisk kan be- eller afkræftes. Ved at lave en disruptionanalyse på sin(e) forretningsmodel(ler) kan man som virksomhed få svar på, om man reelt er i fare for at blive digitalt disruptet – eller om man selv har mulighed for at disrupte konkurrenterne. Artiklen giver et konkret eksempel på, hvordan en disruptionanalyse kan gennemføres, og hvad resultatet af en sådan analyse er.

Artiklen er skrevet af Jane Eis Larsen, Søren B. Sørensen & Villads Riber Mink.

Digital disruption – forstå det og brug det!

Digital disruption – forstå det og brug det!

Gennem de sidste 2-3 år har ingen kunnet åbne en avis eller et fagblad uden at møde en artikel om disruption – som oftest disruption som resultat af digitalisering. Trods den massive mediedækning af emnet, har det knebet med klare og brugbare definitioner af selve begrebet. Denne artikel sætter fokus på disruption med en klar definition af begrebet, dets sammenhæng med digitalisering – og en opskrift på, hvordan man som virksomhed og ledelse selv kan arbejde med digital disruption.

Artiklen er skrevet af Jane Eis Larsen, Villads Riber Mink & Søren B. Sørensen.

Din forretningsmodel er nøglen til succesfuld digitalisering

Din forretningsmodel er nøglen til succesfuld digitalisering

Alle offentligt og private virksomheder har fokus på yderligere digitalisering. Men hvor det tidligere var tilstrækkeligt at fokusere på virksomhedens processer som udgangspunkt for it-understøttelse, så kræves der i dag et langt bredere helhedssyn for at kunne gennemføre succesfuld digitalisering. Erfaringen fra en række nylige digitaliseringsprojekter viser, at en systematisk kortlægning og analyse af virksomhedens eksisterende forretningsmodel(ler) giver det bedste udgangspunkt for digital forretningsudvikling. Samtidig giver forretningsmodel tilgangen et meget stærkt værktøj til at dissekere, hvordan virksomhedens value propositions overfor kunderne i praksis er skruet sammen, og hvordan nye digitale teknologier kan bidrage til at øge kundeværdien af produkter og services.

Artiklen er skrevet af Jane Eis Larsen, Villads Riber Mink & Søren B. Sørensen.