Få styr på gevinstrealisering

Få styr på gevinstrealisering

Mange organisationer og virksomheder har i disse år fokus på gevinstrealisering og på at sikre, at de ønskede forandringer i arbejdsgange og processer rent faktisk sker. Men hvordan gør man det? Hvor stor er opgaven? Og hvorfor er det så svært? Devoteams fire trin til gevinstrealisering giver dig overblikket og en håndgribelig metode til effektiv gevinstrealisering.

Artiklen er skrevet af Benedikte Ehlers.

Persondata: Papirtigeren står for fald

Persondata: Papirtigeren står for fald

EUs nye persondataforordning kræver en gennemgribende omstilling i de fleste danske virksomheder. Fra reaktiv og tjekliste-orienteret til fremadrettet udstyret med en tidssvarende værktøjskasse. Det siger loven, etikken og kunderne. Devoteam har klare holdninger til udfordringerne, inklusive koncepter til at lette og effektivisere indsatsen.

Artiklen er skrevet af Jørgen Papadopoulos og Frederik Helweg-Larsen.

Megatrends i den offentlige sektor 2016

Megatrends i den offentlige sektor 2016

Devoteam har interviewet 50 topchefer fra alle dele af den offentlige sektor. Resultaterne er sammenfattet i Devoteams rapport ”Megatrends i den offentlige sektor 2016” i form af seks megatrends, en række topchefers refleksioner samt en diskussion af, hvad der er samspillet mellem megatrends og digitalisering. Er digitalisering en del af svaret på de seks megatrends? Få svaret i denne artikel.

Artiklen er skrevet af Per Gulløv Lundh Eeg.

En ny virkelighed for brug af ESDH

En ny virkelighed for brug af ESDH

I efteråret 2015 gennemførte Devoteam for 3. gang sin omfattende undersøgelse af ESDH-markedet og det offentliges brug af ESDH-systemer. På trods af stor variation i brugsmønstrene mellem de forskellige myndigheder, så kan der identificeres fire arketyper for ESDH-anvendelsen. Se beskrivelsen af de fire arketyper i denne artikel – og få også et overblik over dagens ESDH-leverandører med deres forskellige styrker og svagheder.

Artiklen er skrevet af Marianne Haurdahl.

Sikkerhed i skyen: Alt er som det plejer – bare bedre

Sikkerhed i skyen: Alt er som det plejer – bare bedre

Der ses en udbredt bekymring for at anvende cloud-tjenester til forretningskritiske informationer som alternativ til at drive applikationerne i eget driftscenter. De reelle risici er dog ofte af anden karakter, end man umiddelbart kunne forvente. It-sikkerheden bliver i de fleste tilfælde forbedret – men det er mere kompliceret med hensyn til informationssikkerheden.

Artiklen er skrevet af Frederik Helweg-Larsen.