Robotterne er her. Hvilke kompetencer kræver det så at bruge dem?

Robotterne er her. Hvilke kompetencer kræver det så at bruge dem?

RPA-robotter er på fuldt indtog på de danske arbejdspladser som digitale assistenter, der aflaster på tidskrævende manuelt arbejde i og på tværs af it-systemer. Men hvilke kompetencer kræver det at bruge robotterne? Artiklen giver, ved hjælp af Devoteams RPA kompetencehjul, et konkret bud på, hvilke kompetencer der er nødvendige at besidde, når man skal arbejde med RPA.

Artiklen er skrevet af Lise Frandsen.

Lav et forretningsmæssigt realitetstjek af dine it-initiativer – og undgå dyre fejltagelser

Lav et forretningsmæssigt realitetstjek af dine it-initiativer – og undgå dyre fejltagelser

Som konsulenter oplever vi alt for ofte, at godt tænkte initiativer fejler i mødet med organisationen. Det kan være svært på forhånd at vurdere, hvilke der vil lykkes, og hvilke der vil fejle. En god analyse kan hjælpe til at forstå it-initiativerne i forhold til den udviklingsretning, organisationen ønsker.
Derfor præsenterer vi i denne artikel en analysemodel, som kan hjælpe med på forhånd at identificere og forhindre de initiativer som i praksis vil være dømt til at fejle. Initiativer, som i to af vores cases endda har fået it-direktøren fyret.

Artiklen er skrevet af Peter Nørregaard.

Så lav dog en disruptionanalyse!

Så lav dog en disruptionanalyse!

Mange virksomhedsledere er bekymrede for, om deres nuværende forretningsmodel reelt er i fare for at blive digitalt disruptet af en konkurrent – eller af en virksomhed de slet ikke har set som en konkurrent – som er bedre end dem selv til at udnytte de nye digitale muligheder. Den gode nyhed er, at den bekymring rent faktisk kan be- eller afkræftes. Ved at lave en disruptionanalyse på sin(e) forretningsmodel(ler) kan man som virksomhed få svar på, om man reelt er i fare for at blive digitalt disruptet – eller om man selv har mulighed for at disrupte konkurrenterne. Artiklen giver et konkret eksempel på, hvordan en disruptionanalyse kan gennemføres, og hvad resultatet af en sådan analyse er.

Artiklen er skrevet af Jane Eis Larsen, Søren B. Sørensen & Villads Riber Mink.

DevOps: Hvad, hvorfor, hvornår og hvordan?!

DevOps: Hvad, hvorfor, hvornår og hvordan?!

Devoteam offentliggjorde i efteråret 2017 en markedsundersøgelse omkring danske virksomheders anvendelse af DevOps. Markedsundersøgelsen er blevet fulgt op af en række besøge hos danske virksomheder, hvor resultaterne af undersøgelsen er blevet diskuteret og vurderet. Konklusionen af disse besøg er, at der stadig er et behov for at slå fast, hvad DevOps egentlig er, og hvornår DevOps er velegnet. I denne artikel sættes begrebet DevOps derfor på plads, og de nyttige erfaringer succesfulde virksomheder har gjort sig videregives.

Artiklen er skrevet af Peter Høygaard.

Transparens i it-omkostninger er en forudsætning for at skabe værdi

Transparens i it-omkostninger er en forudsætning for at skabe værdi

It-økonomi håndteres typisk i finanssystemer. It er et kostcenter, og der bogføres på forskellige konti som for eksempel lønninger, indkøb af hardware, indkøb af software, indkøb af forskellige it-relaterede tjenesteydelser osv.
Når budgettet for et nyt regnskabsår skal lægges, tages der typisk udgangspunkt i forrige års forbrug – og der lægges til og trækkes fra alt efter den overordnede økonomiske situation i virksomheden. Men bliver det retvisende for, hvad virksomheden rent faktisk har brug for? I denne artikel introducerer vi TBM (Technology Business Management) som økonomistyringsmodel.

Artikel er skrevet af Peter Høygaard.

Privacy-by-Design i praksis: Gør det let at gøre det rigtige

Privacy-by-Design i praksis: Gør det let at gøre det rigtige

Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger er centrale elementer i EU Persondataforordningen (GDPR), men der hersker stadig stor forvirring i Danmark om, hvad det egentlig betyder.

Det er på sin vis forståeligt, fordi det er en ny måde at tænke på, et paradigmeskifte for vores databehandling. På den anden side vil det være yderst vanskeligt at arbejde med persondata og GDPR uden at forstå og implementere Databeskyttelse gennem design.

Denne artikel giver dig gode råd til, hvordan I kan arbejde med Pricacy By Design i praksis.

Artiklen er skrevet af Frederik Helweg-Larsen.

Kom godt i gang med RPA!

Kom godt i gang med RPA!

Devoteam og HerbertNathan & Co. har gennemført en analyse af markedet for Robotic Process Automation (RPA) på det skandinaviske marked. Analysen giver et indblik i fordele og ulemper ved at bruge RPA, en opsamling af de vigtigste erfaringer samt et overblik over RPA-løsningerne og deres leverandører. Med afsæt i analysen, giver denne artikel et bud på, hvordan man som virksomhed bedst muligt kommer i gang med og drager fordel af mulighederne i RPA. 

Artiklen er skrevet af Lise Frandsen.

Top CIOs: Sådan finder du den bedste enterprise arkitekt

Top CIOs: Sådan finder du den bedste enterprise arkitekt

Den bedste enterprise arkitekt er ikke den med mest træning i EA metode. En kandidat med fremragende soft skills, som bliver trænet på jobbet i forretningsindsigt, vil kunne have succes, forudsat vedkommende har et tilstrækkeligt fundament af teknisk viden og EA-kompetencer. Devoteam har interviewet en række af landets bedste CIOs om, hvad en CIO lægger vægt på hos sin nye enterprise arkitekt. Vi har interviewet topledere, som har været kåret til årets CIO inden for de sidste 5 år og flere kandidater fra feltet til Årets CIO 2017. Få deres svar i denne artikel.

Artiklen er skrevet af Peter Nørregaard.

Rekruttering vil blive revolutioneret af disse otte teknologier. Her er hvorfor og hvordan.

Rekruttering vil blive revolutioneret af disse otte teknologier. Her er hvorfor og hvordan.

Rekruttering er i dag præget det personlige omdrejningspunkt. Fx fysiske samtaler mellem ansøger og arbejdsplads. Ja, det kan være, at den håbefulde kandidat tager en test på nettet, men testresultaterne bliver med garanti gennemgået på et fysisk møde. Det skal – af etiske årsager – måske blive ved med at være sådan. Til gengæld vil rekrutteringsprocessen blive revolutioneret på andre områder af otte teknologier. Denne artikel beskriver, hvad vi forventer, kommer til at ske.

Artiklen er skrevet af Per Gulløv Lundh Eeg & Mette Refsgaard.